CASTRODEZA (GASTRODEZA): LENDAS, CASTROS E GASTRONOMÍA, LALÍN (PONTEVEDRA)

Gestión del patrimonio cultural museo

Detalles:

Servizo de xestión integral. Desde agosto do 2016.

  • Xestión técnica, económica, social e turística do centro.
  • Elaboración e edición de contidos informativos, culturais e educativos.
  • Xestión do control de atención ao público, realización de visitas guiadas e obradoiros, rexistro do número de visitantes, control estatístico e accións de comunicación necesarias para a promoción das actividades.
  • Conservación, mantemento, limpeza e vixilancia do centro e as súas instalacións.