Declaración de accesibilidade

POLÍTICA DE ACCESIBILIDADE

A empresa Espiral Xestion Cultural comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, ou desenvolvementos financiados desde Europa.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web espiralxc.es excluíndo os contidos incrustados provenientes doutros dominios.

SITUACION DE CUMPRIMENTO

Este sitio web é Parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

CONTIDO NON ACCESIBLE

O contido que se recolle a continuación non é accesible polos seguintes motivos:

 • Falta de conformidade:
  • Pode haber elementos cuxo contraste non sexa o suficiente nalgunhas páxinas – Requisito 9.1.4.3 Contraste UNE-EN 301549:2022
  • Nos formularios, pode haber campos que non se facilitaron o seu enchido a través de sistemas automáticos – Requisito 9.1.3.5
  • Identificar o propósito da entrada UNE-EN 301549:2022
  • A web non ofrece un sistema de navegación alternativo ao menú – Requisito número 9.2.4.5 Múltiples Vías de UNE-EN 301549:2022
  • Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.
 • Carga desproporcionada: Non resulta aplicable.
 • O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable.

Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.
Pode haber contidos de terceiros que non estean desenvoltos nesta Unidade, nin baixo o seu control, como arquivos ofimáticos de diferentes organismos que deban publicarse neste sitio.