OFICINAS DE TURISMO DE DIVERSOS CONCELLOS

Detalles:

SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AO PÚBLICO.
  • Atención ao público con servizo de información turística, de xeito presencial e non presencial.
  • Xestión de reservas, solicitudes e realización de enquisas e recollidas de datos para procesos estatísticos.
  • Recepción, rexistro e atención das persoas participantes en eventos.
  • Organización, asistencia, supervisión e realización de actividades divulgativas: visitas guiadas e actividades de carácter didáctico, elaboración e realización de andainas e itinerarios temáticos de carácter medioambiental, cultural, patrimonial…
  • Accións de promoción e difusión –online e offline- inherentes á prestación do servizo: deseño de materiais de promoción (dípticos, folletos) e xestión dos recursos web e redes sociais.

Concello de Marín

Concello de Dena

Concello de Salvaterra

Concello de As Neves