PARQUE ARQUEOLÓXICO DA ARTE RUPESTRE, CAMPO LAMEIRO (PONTEVEDRA) –

Detalles:

Servizo de xestión e explotación integral. Desde xaneiro de 2012 ata marzo de 2015.

  • Servizos de atención ao público. Deseño e realización de actividades divulgativas: visitas guiadas e percorridos temáticos, visitas guiadas nocturnas e teatralizadas, obradoiros e exhibicións, deseño de rutas e itinerarios patrimoniais, encontros de arqueoloxía experimental, xornadas temáticas, actividades interpretativas: living history. Iniciativas sociais.
  • Produción de materiais culturais e educativos. Xestión da páxina web e redes sociais. Difusión e promoción da oferta patrimonial, educativa e lúdica.
  • Servizo de cafetería e tenda. Servizo de mantemento preventivo e correctivo das instalacións.
  • Definición das respostas necesarias ante as continxencias que poidan acontecer (avaliación de riscos e plan de emerxencia).